Katarzyna Filutowska: "Filozofia starożytna - subiektywny przewodnik"

Witold Machura: "SYCYLIA" cz. 1

Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

REGIONALIA

Zwierzy�ce ogrodowe na terenie dawnej Rejencji Opolskiej
Uwaga: ksi��ka tylko w oprawie twardej! SPIS TRE�CI I. UWAGI WST�PNE 1. Przedmiot i cel opracowania 2. Zakres opracowania2.1. Terytorialny2.2. Czasowy 3....
Cena: 60,00 PLN
więcej...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt