Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"
Waldemar Kuczyński: "Tropem wielkiej przemiany"
Krzysztof Łoziński: "Rozmowy o meritum"
Witold Machura: "SYCYLIA. Odkrywając Trapani" cz. 1
Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Pojęcie sztuki w niemieckiej literaturze prawniczej i orzecznictwie Niemieckiego Sądu Konstytucyjnego (Der Kunstbegriff in der juristischen Literatur und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht)

Informacje o publikacji

Autorzy: Mateusz Maria Bieczyński (autor monografii)
Kategoria: PRAWO
Ilość stron: 180
Numer ISBN: 978-83-62625-41-3

Opis publikacji

Wydanie w  w jęz. polskim i niemieckim!

 

Spis treści

PRZEDMOWA
I. WPROWADZENIE
1. Zarys problemu
2. Cel i systematyka pracy
II. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE DEFINICJI SZTUKI
1. Definicja pojęcia „sztuka” jako problem dogmatyki prawa
2. Odróżnienie formalnych i materialnych definicji sztuki
3. Pojęcie sztuki zaangażowanej politycznie oraz relacja wolności sztuki z wolnością wypowiedzi
4. Pseudo-„wyjścia” z definicyjnych aporii
4.1. Definicyjna abstynencja
4.2. „Prymat kazuistyki” - pojedynczy przypadek zamiast generalizacji
4.3. „Definicja przez rozpoznanie” - opinia biegłego i przeważające oceny społeczne
4.4. „Subiektywność zamiast obiektywności” - samookreślenie adresata normy wolnościowej
4.5. „Służebna funkcja sztuki” - społeczne zapatrywania i oczekiwania jako kryterium oceny
4.6. In dubio pro arte liberta - metoda wykładni zamiast definicji
4.7. Cytat zamiast definicji - zastosowanie pozaprawnego wyjaśnienia sztuki
III. POJĘCIE SZTUKI W CZASACH REPUBLIKI WEIMARSKIEJ
1. Ogólna charakterystyka definicji sztuki w okresie weimarskim
2. Zagadnienie ontologicznej rozłączności sztuki i czynów bezprawnych
3. Ekskurs: „Entartete Kunst”, polityka narodowo-socjalistyczna oraz dadaistyczne hasło: sztuka umarła - źródła tzw. „poszerzonego” pojęcia sztuki
IV. POJĘCIE SZTUKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ - ANALIZA „KAMIENI MILOWYCH”
1. Wprowadzenie
2. Lata 50-te
2.1. Wyrok niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego w sprawie „Sünderin” z 21 grudnia 1954
3. Lata 60-te
3.1. Orzecznictwo niemieckiego Związkowego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) w sprawach karnych: „Döhl” z 23 czerwca 1961, „Baselitz” z 23 maja 1965 oraz „Fanny Hill” z 22 lipca 1969
3.2. Najważniejsze koncepcje pojęcia sztuki w literaturze lat 60-tych
3.2.1. „Pierwsze opracowanie” Hansa-Rolfa von Ropertza (1963)
3.2.2. „Systematyczna interpretacja” Güntera Erbela (1966)
3.2.3. „Pierwsze podsumowanie” Wolfganga Kniesa (1967)
3.2.4. Wykładnia systematyczno-teleologiczna Horsta von Hartlieba (1969)
3.2.5. Dogmatyka gałęzi prawa oraz typika gatunkowa F. Müllera (1969)
3.2.6. Ogólna teoria znaku jako definicyjny wkład Wolfa Dietera von Noordena (1969)
4. Lata 70-te
4.1. Literatura
4.1.1. Ogólna metoda opisu Petera Wicherta (1973)
4.2. Orzecznictwo Niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego
4.2.1. Wyrok w sprawie „Mephisto” z 24 lutego 1971
5. Lata 80-te
5.1. Literatura
5.1.1. Dogmatyka szczegółowa zamiast definicji sztuki według Erwina Erhardta
5.2. Orzecznictwo Niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego
5.2.1. „Anarchronistischer Zug” - wyrok z 17 lipca 1984
5.2.2. „Strauß-Karikatur” - wyrok z 3 czerwca 1987
6. Lata 90-te
6.1. Orzecznictwo Niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego
6.1.1. Wyrok w sprawie „Bundesflagge” z 07 marca 1990
6.1.2. Wyrok w sprawie „Mutzenbacher” z 27 listopada 1990
6.2. Literatura
6.2.1. Wykładnia systematyczna pojęcia sztuka z punktu widzenia wolności Axela Enderleina (1995)
7. Koncepcje XXI-wieczne
7.1. Literatura
7.1.2. Rozszerzone pojęcie sztuki Christine Fuchs (2000)
7.2. Orzecznictwo Niemieckie Związkowego Sądu Konstytucyjnego
7.2.1. Wyrok w sprawie „Esra” z 13 czerwca 2007
V. PODSUMOWANIE

POSŁOWIE, Jacek Sobczak
Wykaz skrótów
Bibliografia

 

DER KUNSTBEGRIFF IN DER JURISTISCHEN LITERATUR
UND RECHTSPRECHUNG
DES BVERFG VORWORT


I. . EINFÜHRUNG
1. Problemstellung
2. Ziel der Arbeit und ihre Systematik
II. ALLGEMEINE PROBLEMATIK des Kunstbegriffs
1. Definition des Kunstbegriffes als Problem der Rechtsdogmatik
2. Abgrenzung der formalen und materialen Kunstdefini-tionen und ihre dogmatischen Konsequenzen
3. Der Begriff der politisch intendierten Kunst und die Relation zwischen Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit
4. Pseudo-„Auswege” aus den definitorischen Aporien
4.1. Definitorische Abstinenz
4.2. „Primat der Kasuistik” - Einzelfall anstatt Generalisierung
4.3. „Definition durch Anerkennung” - das Gutachten von Sachverständigen und die im Leben herrschende Anschauung
4.4. „Subjektivität anstatt Objektivität” - die Selbstbestimmung des Grundrechtsträgers
4.5. „Dienende Funktion des Kunstwerks” - soziale Vorstellungen und Erwartungen als Bewertungskriterium
4.6. In dubio pro arte liberta - Auslegungsmethode anstatt Definition
4.7. Zitat anstatt Definition - die Annahme einer außer rechtlichen Kunsterklärung
III. KUNSTBEGRIFF IN DEN ZEITEN der Weimarer Republik
1. Allgemeiner Überblick der Kunstlage in der Weimarer Periode
2. Zum Problem der ontologischen Ausgeschlossenheit von Kunst und strafbaren Handlungen
3. Exkurs: Die „Entartete Kunst”, NS-Politik und die dadaistische Parole: „Kunst ist tot” - die Ursprünge des sog. „erweiterten” Kunstbegriffs
IV. KUNSTBEGRIFF NACH DEM II. WELTKRIEG - ANALYSE DER „MEILENSTEINE”
1. Einleitung
2. 50er Jahre
2.1. Das „Sünderin”-Urteil des BVerwG vom 21. Dezember 1954 und seine Rechtsfolgen
3. 60er Jahre
3.1. Spruchpraxis des Bundesgerichtshofes
3.1.1. Döhl-Urteil vom 23.06.1961, Baselitz-Urteil vom 23.05.1965 und Fanny Hill-Urteil vom 22.07.1969
3.2. Wichtigste Konzeptionen des Kunstbegriffes in der Literatur der 60er Jahren
3.2.1. Konzeption von Hans-Rolf von Ropertz (1963)
3.2.2. „Systematische Interpretation” von Günter Erbel (1966)
3.2.3. „Erste Zusammenfassung” von Wolfgang Knies (1967)
3.2.4. Horst von Hartlieb und die systematisch-teleologische Auffassung (1969)
3.2.5. Bereichsdogmatik und Gattungstypik von Friedrich Müller (1969)
3.2.6. Allgemeine Zeichentheorie als Lösungsansatz von W.D. von Noorden (1969)
4. 70er Jahre
4.1. Die allgemeine Beschreibungsmethode von Peter Wichert (1973)
4.2. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
4.2.1. „Mephisto-Entscheidung” vom 24.02.1971
5. 80er Jahre
5.1. Juristische Literatur
5.1.1 Die Bereichsdogmatik anstatt Kunstdefinition bei Erwin Erhardt
5.2. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
5.2.1. Entscheidung zum „Anarchronistischen Zug” vom 17.07.1984
5.2.2. Rechtsprechung: Strauß-Karikatur - Beschluss des BVerfG vom 3.06.1987
6. 90er Jahre
6.1. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
6.1.1. Bundesflagge-Beschluss vom 07.03.1990
6.1.2. Der „Mutzenbacher”-Beschluss vom 27.11.1990
6.2. Literatur
6.2.1. Systematische Auslegung des Kunstbegriffs aus der Freiheit von Axel Enderlein (1995)
7. Das 21. Jahrhundert
7.1. Literatur
7.1.1. Erweiterter Kunstbegriff von Christine Fuchs (2000)
7.2. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
7.2.1. „Esra”-Beschluss vom 13.06.2007
V. ZUSAMMENFASSUNG
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis

Cena publikacji

62,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher |Prom Dresses Outlet | Links of London Outlet | Ralph Lauren pas cher | iPhone 7 cases | Louboutin Pas Cher | Herveleger dress | Canada Goose Jakke | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher