Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"
Waldemar Kuczyński: "Tropem wielkiej przemiany"
Krzysztof Łoziński: "Rozmowy o meritum"
Witold Machura: "SYCYLIA. Odkrywając Trapani" cz. 1
Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Prawo i etyka reklamy

Informacje o publikacji

Autorzy: Robert Grochowski (autor monografii)
Kategoria: PRAWO
Ilość stron: 554
Numer ISBN: 978-83-62625-62-8

Opis publikacji

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

Rozdział I.

Reklama jako zjawisko społeczne

1. Historia reklamy

2. Definicje reklamy

3. Cele i funkcje reklamy

4. Kanały i kody stosowane w reklamie

5. Uczestnicy dyskursu reklamowego

 

Rozdział II.

Prawo a etyka

1. Definicje prawa

2. Definicje etyki

3. Proporcje w komunikacie reklamowym

 

Rozdział III.

Reklama w ustawodawstwie polskim

1. Konstytucja RP

2. Znak towarowy w reklamie (ustawa Prawo własności przemysłowej)

3. Przesłanki ochrony prawem autorskim i prawami pokrewnymi w komunikacie reklamowym

4. Czyn nieuczciwej konkurencji w przekazie reklamowym

5. Zasady prowadzenia reklamy w świetle ustawy Prawo prasowe

6. Zagadnienia reklamy w ustawie o radiofonii i telewizji

 

Rozdział IV.

Unormowania reklamy wynikające z ustawodawstwa europejskiego

1. Prawo autorskie do reklamy w świetle Konwencji Paryskiej

2. Przestrzeganie przez reklamę praw człowieka na gruncie Europejskiej Konwencji  o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

3. Ograniczenia reklamy wynikające z Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej

4. Granice reklamy dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych na gruncie konwencji międzynarodowych

5. Ograniczenia reklamy w Konwencji o Substancjach Psychotropowych

6. Uwarunkowania reklamy w ustawie z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

7. Zasady prowadzenia reklamy, wyznaczone przez dyrektywy Unii Europejskiej

 

Rozdział V.

Reklama towarów i usług w ustawach szczegółowych

1. Zakazy i ograniczenia reklamy napojów alkoholowych

2. Regulacje dotyczące reklamy i promocji wyrobów tytoniowych

3. Zasady prowadzenia reklamy artykułów żywnościowych

4. Kryteria prowadzenia reklamy produktów biobójczych i substancji niebezpiecznych

5. Przesłanki i zakazy odnoszące się do reklamy usług i instytucji finansowych

6. Granice swobody kształtowania treści reklamy usług turystycznych

7. Uwarunkowania prawne i moralne, dotyczące reklamy zewnętrznej

8. Zakazy i ograniczenia reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

9. Ograniczenia reklamy dotyczące wolnych zawodów

10. Warunki prezentacji komunikatu reklamowego gier i zakładów wzajemnych

 

Rozdział VI.

Kodeksy etyczne dotyczące reklamy

1. Normy Postępowania Amerykańskiego Stowarzyszenia Agencji Reklamowych

2. Międzynarodowy Kodeks Reklamy

3. Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy

4. Kodeks Etyki Reklamy - Warszawa, kwiecień 2004

5. Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy Zewnętrznej

6. Etyka w Reklamie - Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu

7. Karta Etyczna Mediów

8. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy

9. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

10. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

11. Kodeks Etyki Lekarskiej

12. Kodeks Etyki Farmaceuty-Aptekarza

13. Kodeksy etyczne odnoszące się do działalności finansowej i gospodarczej

14. Kodeks Etyki Adwokackiej

15. Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

 

Rozdział VII.

Granice norm prawnych i etycznych reklamy

1. Zakaz reklamy sprzecznej z przepisami prawa

2. Dobra osobiste w reklamie

3. Ograniczenia i zakazy reklamy naruszającej dobre obyczaje i uchybiającej godności człowieka

4. Wprowadzająca w błąd reklama jako czyn zakazany

5. Niekonwencjonalne formy reklamy nierzeczowej

6. Prawno-moralne ograniczenia reklamy ukrytej

7. Formy i zakazy reklamy uciążliwej

8. Granice dopuszczalności reklamy porównawczej

9. Prawa człowieka a wolność reklamy

 

Zakończenie

Bibliografia


Aneks

Cena publikacji

77,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher |Prom Dresses Outlet | Links of London Outlet | Ralph Lauren pas cher | iPhone 7 cases | Louboutin Pas Cher | Herveleger dress | Canada Goose Jakke | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher