13 marca 2009 r. rozpoczęło działalność nasze
Wydawnictwo SCRIPTORIUM
.
Dziękujemy Wam, Szanowni Czytelnicy, za te wszystkie fajne lata.
Możemy Was jeszcze niejednok
rotnie czymś zaskoczyć, więc
"pozostańcie Państwo z nami!"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Administracja publiczna szczebla regionalnego a procesy zarządzania rozwojem na przykładzie Małopolski i Podkarpacia

Informacje o publikacji

Autorzy: Grzegorz Panek (autor monografii)
Kategoria: SAMORZĄD I ADMINISTRACJA
Ilość stron: 350
Numer ISBN: 978-83-62625-79-6

Opis publikacji

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

I. Zarządzanie rozwojem jako element składowy zarządzania publicznego
1.1. Kluczowe pojęcia i ich definicje
1.1.1. Polityka
1.1.2. Rozwój
1.1.3. Polityka rozwoju
1.1.4. Polityka publiczna
1.1.5. Zarządzanie publiczne
1.1.6. Political management / zarządzanie polityczne
1.1.7. Region
1.1.8. Ewaluacja pracy urzędników
1.2. Kadra administracji publicznej w realizacji procesów zarządzania rozwojem regionalnym
1.2.1. Rekrutacja i selekcja kadr
1.2.2. Wiedza - zarządzanie wiedzą
1.2.3. Umiejętności
1.2.4. Kompetencje
1.2.5. Kultura organizacyjna
1.3. System zarządzania rozwojem
1.3.1. Podsystem programowania
1.3.2. Podsystem instytucjonalny
1.3.3. Podsystem wdrażania

II. Koncepcja zarządzania rozwojem regionów w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
2.1. Wyzwania polityki regionalnej do roku 2020
2.2. Wizja i cele rozwoju regionalnego
2.3. Miary sukcesu KSRR 2010-2020 i system realizacji celów
2.4. Instytucje wdrażające KSRR 2010-2020
2.5. Rola kadry administracji publicznej w realizacji założeń KSRR 2010-2020

III. Postrzeganie przez administrację publiczną szczebla regionalnego procesów zarządzania rozwojem Małopolski i Podkarpacia - badania empiryczne
3.1. Charakterystyka narzędzi badawczych
3.1.1. Wywiad pogłębiony
3.1.2. Kwestionariusz ankiety dla kadry urzędniczej
3.1.3. Ankieta ewaluacyjna dla urzędników
3.2. Ilościowa i jakościowa analiza wyników badań empirycznych
3.2.1. Identyfikacja priorytetów w zarządzaniu rozwojem Małopolski i Podkarpacia - podobieństwa i różnice
3.2.2. Wpływ szkoleń specjalistycznych na sprawną realizację zadań prorozwojowych przez urzędników
3.2.3. Rola wiedzy, umiejętności i kompetencji urzędnika w realizacji zadań prorozwojowych
3.2.4. Znaczenie kultury organizacyjnej urzędu w kształtowaniu postaw urzędników
3.3. Ewaluacja pracy urzędników w zakresie realizacji procesów zarządzania rozwojem regionalnym
3.3.1. Mocne i słabe strony działań urzędników
3.3.2. Dobre praktyki w procesie wdrażania polityki rozwoju
3.3.3. Eekomendacje
3.4. Ocena postrzegania procesów zarządzania rozwojem regionalnym przez administrację publiczną Małopolski i Podkarpacia

IV. Działania administracji publicznej a skuteczność zarządzania rozwojem Małopolski i Podkarpacia

V. Kierunki doskonalenia kompetencji zawodowych urzędników administracji publicznej a zarządzanie rozwojem Małopolski i Podkarpacia - propozycje, rekomendacje

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Cena publikacji

62,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Pas Cher