Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"
Waldemar Kuczyński: "Tropem wielkiej przemiany"
Krzysztof Łoziński: "Rozmowy o meritum"
Witold Machura: "SYCYLIA. Odkrywając Trapani" cz. 1
Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Paserstwa skarbowe w polskim prawie karnym skarbowym

Informacje o publikacji

Autorzy: Dariusz Mucha (autor monografii)
Kategoria: PRAWO
Ilość stron: 264
Numer ISBN: 978-83-950872-7-1

Opis publikacji

Uwaga! Książka dostępna także w oprawie miękkiej!


Spis treści


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Paserstwo skarbowe – historia penalizacji
1. I stota paserstwa i społeczna szkodliwość tego typu czynów
2. Historia penalizacji paserstw skarbowych w Polsce w latach 1918-1998
2.1. Uwagi wstępne
2.2. K ształtowanie się polskiego prawa karnego po odzyskaniu niepodległości
2.3. Polskie prawo karne skarbowe - lata trzydzieste XX wieku
2.3. Polskie prawo karne skarbowe w pierwszych latach po II wojnie światowej
2.4. Polskie prawo karne skarbowe w okresie PRL-u
2.5. Kształtowanie się prawa karnego skarbowego w Polsce po 1989 roku

Rozdział II. Paserstwa w kodeksie karnym skarbowym
1. Uwagi wstępne
2. Przedmiot ochrony (dobro prawne) przy paserstwie akcyzowym
3. Przedmiot ochrony (dobro prawne) przy paserstwie celnym

Rozdział III. Przedmiot czynności wykonawczych paserstw skarbowych
1. Wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego paserstwa
2. Czyny zabronione, za pomocą których mogą być uzyskane wyroby akcyzowe
3. Towary stanowiące przedmiot czynu zabronionego paserstwa celnego
4. Czyny zabronione, za pomocą których mogą być uzyskane towary stanowiące przedmiot paserstwa celnego
4.1. Przemyt celny
4.2. Oszustwo celne
4.3. Naruszenie procedury odprawy czasowej
4.4. Zmiana przeznaczenia towaru
4.5. Usunięcie towaru lub środka przewozowego spod dozoru celnego

Rozdział IV. Penalizowane czynności wykonawcze paserstw skarbowych
1. Uwagi wstępne
2. Nabycie
3. Przechowywanie
4. Przewożenie
5. Przesyłanie
6. Przenoszenie
7. Pomoc do zbycia lub ukrycia
8. Przyjęcie

Rozdział V. Ustawowe odmiany paserstwa akcyzowego i celnego
1. K ryteria przyjęte dla wyodrębnienia odmian paserstw skarbowych
2. Umyślne i nieumyślne paserstwo akcyzowe i celne
3. Paserstwo akcyzowe i paserstwo celne jako paserstwa skarbowe i ich odmiany z uwagi na stronę przedmiotową
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Towarzyszące okoliczności z art. 65 § 2 kks i art. 91 § 2 kks
3.3. Typ uprzywilejowany (wypadek mniejszej wagi)
3.4. Paserstwo akcyzowe i paserstwo celne o charakterze wykroczenia skarbowego

Rozdział VI. Podmiot i formy zjawiskowe paserstw skarbowych
1. Formy sprawstwa sensu stricto
1.1. Uwagi wstępne
1.2. S prawstwo sensu stricto na gruncie kodeksu karnego skarbowego
1.3. Podżeganie i pomocnictwo
1.3.1. Uwagi wstępne
1.3.2. Podżeganie
1.3.3. Pomocnictwo

Rozdział VII. Penalizowane formy stadialne paserstw skarbowych

Rozdział VIII. Zagrożenie karne oraz inne środki reakcji prawnokarnej możliwe do orzeczenia wobec sprawców paserstw skarbowych

Rozdział IX. Paserstwo akcyzowe i paserstwo celne w świetle danych statystycznych - wybrane problemy
1. Uwagi wstępne
2. Paserstwa skarbowe umyślne i nieumyślne - skala zjawiska
2.1. Sędziowski wymiar kary

Uwagi i wnioski końcowe

Opracowania
Akty prawne
Wykaz wykresów i tabel

Cena publikacji

74,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher |Prom Dresses Outlet | Links of London Outlet | Ralph Lauren pas cher | iPhone 7 cases | Louboutin Pas Cher | Herveleger dress | Canada Goose Jakke | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher