Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"
Waldemar Kuczyński: "Tropem wielkiej przemiany"
Krzysztof Łoziński: "Rozmowy o meritum"
Witold Machura: "SYCYLIA. Odkrywając Trapani" cz. 1
Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i europejskim (oprawa miękka)

Informacje o publikacji

Autorzy: Robert Grochowski (autor monografii)
Kategoria: PRAWO
Ilość stron: 334
Numer ISBN: 978-83-929417-2-9

Opis publikacji

POSŁOWIE

Przekaz reklamowy to przede wszystkim forma działań marketingowych, umożliwiająca poinformowanie potencjalnego konsumenta o towarze, jego zaletach i wadach. Reklama jest jednak także zjawiskiem kulturowym, bywa dziełem sztuki i funkcjonuje w określonej przestrzeni społecznej. To wszystko powoduje, że problem reklamy jest wielokrotnie przedmiotem pogłębionych analiz ekonomistów, socjologów, psychologów i kulturoznawców. Nie wolno jednak zapominać, że reklama - jak wszystkie zjawiska społeczne - funkcjonuje w określonych granicach prawnych. Winna ona także nie przekraczać wskazań etycznych. Aspekt prawny, a zwłaszcza etyczny reklamy spychany jest jednak zwykle na margines rozważań dotyczących problematyki reklamowej.

Dlatego też z wielkim zainteresowaniem winna się spotkać praca dra Roberta Grochowskiego, poświęcona właśnie tym problemom przekazu reklamowego. Podejmuje ona próbę rzucenia światła na kwestie przestrzegania wartości etycznych w przekazie reklamowym i stara się zderzyć normy moralne, dotykające tej kwestii, z uregulowaniami prawnymi. Autor dokonuje analizy współczesnego rynku reklamy europejskiej, starając się dociec, czy współczesne reklamy stosują się do nakazów prawnych oraz czy w przekazach reklamowych są przestrzegane takie wartości etyczne, jak: godność człowieka, prawo do prywatności, prawda i swoboda wypowiedzi.

Podjęty problem analizuje dr Robert Grochowski z punktu widzenia unormowań ustawodawstwa europejskiego, polskich zasad ustrojowych i rozwiązań normatywnych, zawartych w ustawach szczegółowych. Ważną częścią książki są wywody poświęcone treściom kodeksów etycznych dotyczących reklamy, które nie były - jak dotąd - przedmiotem pogłębionych analiz.

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak
SWPS Warszawa

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

WSTĘP

Rozdział I.
Prawo a etyka
1. Definicje prawa
2. Definicje etyki
3. Proporcje w komunikacie reklamowym

Rozdział II.
Reklama w ustawodawstwie polskim
1. Konstytucja RP
2. Znak towarowy w reklamie (ustawa Prawo własności przemysłowej)
3. Przesłanki ochrony prawem autorskim i prawami pokrewnymi w komunikacie reklamowym
4. Czyn nieuczciwej konkurencji w przekazie reklamowym
5. Zasady prowadzenia reklamy w świetle ustawy Prawo prasowe
6. Zagadnienia reklamy w ustawie o radiofonii i telewizji

Rozdział III.
Unormowania reklamy wynikające z ustawodawstwa europejskiego
1. Prawo autorskie do reklamy w świetle Konwencji Paryskiej
2. Przestrzeganie przez reklamę praw człowieka, na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
3. Ograniczenia reklamy wynikające z Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej
4. Granice reklamy dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych na gruncie konwencji międzynarodowych
5. Ograniczenia reklamy w Konwencji o Substancjach Psychotropowych
6. Uwarunkowania reklamy w ustawie z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
7. Zasady prowadzenia reklamy, wyznaczone przez dyrektywy Unii Europejskiej

Rozdział IV.
Reklama towarów i usług w ustawach szczegółowych
1. Zakazy i ograniczenia reklamy napojów alkoholowych
2. Regulacje dotyczące reklamy i promocji wyrobów tytoniowych
3. Zasady prowadzenia reklamy artykułów żywnościowych
4. Kryteria prowadzenia reklamy produktów biobójczych i substancji niebezpiecznych
5. Przesłanki i zakazy odnoszące się do reklamy usług i instytucji finansowych
6. Granice swobody kształtowania treści reklamy usług turystycznych
7. Uwarunkowania prawne i moralne, dotyczące reklamy zewnętrznej
8. Zakazy i ograniczenia reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych
9. Ograniczenia reklamy dotyczące wolnych zawodów
10. Warunki prezentacji komunikatu reklamowego gier i zakładów wzajemnych

Rozdział V.
Kodeksy etyczne dotyczące reklamy
1. Normy Postępowania Amerykańskiego Stowarzyszenia Agencji Reklamowych
2. Międzynarodowy Kodeks Reklamy
3. Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy
4. Kodeks Etyki Reklamy - Warszawa, kwiecień 2004
5. Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy Zewnętrznej
6. Etyka w Reklamie - Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
7. Karta Etyczna Mediów
8. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy
9. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
10. Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
11. Kodeks Etyki Lekarskiej
12. Kodeks Etyki Farmaceuty-Aptekarza
13. Kodeksy etyczne odnoszące się do działalności finansowej i gospodarczej
14. Kodeks Etyki Adwokackiej
15. Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Rozdział VI.
Granice norm prawnych i etycznych reklamy
1. Zakaz reklamy sprzecznej z przepisami prawa
2. Dobra osobiste w reklamie
3. Ograniczenia i zakazy reklamy naruszającej dobre obyczaje i uchybiającej godności człowieka
4. Wprowadzająca w błąd reklama jako czyn zakazany
5. Niekonwencjonalne formy reklamy nierzeczowej
6. Prawno-moralne ograniczenia reklamy ukrytej
7. Formy i zakazy reklamy uciążliwej
8. Granice dopuszczalności reklamy porównawczej
9. Prawa człowieka a wolność reklamy

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Cena publikacji

66,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher |Prom Dresses Outlet | Links of London Outlet | Ralph Lauren pas cher | iPhone 7 cases | Louboutin Pas Cher | Herveleger dress | Canada Goose Jakke | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher