Tomasz JASTRUN: "Mimo wszystko"
Waldemar Kuczyński: "Tropem wielkiej przemiany"
Witold Machura: "SYCYLIA. Odkrywając Trapani" cz. 1
Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Autorzy

Adamczyk, Wojciech
Doktor, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Nauk...
Adamek-Świechowska, Adrianna
Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej przygotowuje rozprawę...
Adamski, Andrzej ks.
Doktor teologii w zakresie teologii środków społecznego przekazu (2007). Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie, od...
Badetko, Alicja
Absolwentka WSD im. M. Wańkowicza w Warszawie i Uniwersytetu Zielnogórskiego. Pracę doktorską na temat kabaretu na Górnym Śląsku w latach 1953-1981...
Baran, Dariusz
Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego Krakowskiej...
Bartoszak, Magdalena
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zainteresowania naukowe autorki: od psychologii społecznej,...
Baszkowski, Adam
Adwokat, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Negocjator i mediator oraz arbiter stałego Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej...
Białek, Monika
Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się komunikacją medialną, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu radiowego.   Zawodowo...
Biały, Filip
Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Współzałożyciel i redaktor naczelny portalu politologicznego politeja.pl. Zainteresowania...
Bieczyński, Mateusz Maria
Doktor, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, a także absolwent studiów doktoranckich...
Bielawski, Piotr
Doktor nauk ekonomicznych, mgr filologii polskiej. Absolwent Podyplomowego Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji i Zarządzaniu (Politechnika...
Bogacka, Barbara
Asystent w Zakładzie Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i...
Bonisławska, Elwira Anna
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, (magister politologii w zakresie polityki społecznej). Doktorantka na tym Uniwersytecie....
Broniecka, Magdalena
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wykształcenia - historyk literatury, z zamiłowania - ilustrator i copywriter. Specjalizuje...
Brzostek, Agnieszka
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego w Instytucie Prawa i Administracji Obronnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego...
Butkiewicz, Magdalena
Absolwentka i doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie - pod kierunkiem...
Cendrowska, Monika
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydział Prawa i Administracji oraz doktorantka na tym Uniwersytecie (na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Ponadto...
Chełkowska, Celina
Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu (u prof. UAM dr hab. Edwarda Jelińskiego).Wychowawca w Zakładzie...
Chojnacki, Marek
Studiował kulturoznawstwo i reżyserię, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa UAM.Zajmuje się analizą...
Citko, Małgorzata Karolina
Absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie. Doktorantka z literatury japońskiej...
Cwynar, Karolina
Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Opolskiego) i terapeuta zajęciowy (absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu). Autorka tekstów z teorii...
Czarnecki, Paweł
Profesor dr hab. Filozof, etyk i pedagog. Zatrudniony na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej...
Czyrnek, Aida
Absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierunek: filozofia), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia podyplomowe: praktyczna psychologia...
Dąbrowska, Anna Justyna
Doktorantka na Wydziale Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie, magister edukacji medialnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (dla potrzeb pracy dyplomowej...
Dąbrówka, Wojciech
Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w polskim systemie medialnym. Wcześniej związany z mediami...
Demczuk, Agnieszka
Doktor nauk o polityce, absolwentka Wydziału Politologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2004-2008...
Dmitruk, Paulina Maria
Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja: dziennikarstwo oraz kody komunikacji społecznej). Skończyła również studia...
Dolska, Anna
Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, dziennikarka i redaktor m.in.: „Expressu Poznańskiego”, „Gazety Poznańskiej”,...
Drogowska, Jolanta
Doradca zawodowy, pedagog pracy. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie. Jest certyfikowanym trenerem treningów grupowych oraz trenerem...
Drożdż, Michał
Profesor filozoii, teorii mediów i komunikacji społecznej, teologii mediów, redaktor, doktor filozofii, doktor habilitowany nauk humanistycznych w...
Dulęba, Łukasz
Absolwent politologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, współpracownik PAP. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu historii...
Filutowska, Katarzyna
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.W 2006 roku obroniła na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską, za którą otrzymała nagrodę w konkursie...
Flasiński, Krzysztof
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, asystent w Zakładzie Mediów i Komunikowania w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego...
Fleszer, Dorota
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Zajmuje się...
Gajowiecka, Marlena
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała w 2012 roku tytuł magistra. Kształci się na studiach podyplomowych w zakresie wychowania...
Gawliczek, Patrycja
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: reklama, public relations...
Gębalska, Anna
Doktorantka teologii w zakresie teologii środków społecznego przekazu (od 2009 r.) Absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie...
Giereło-Klimaszewska, Katarzyna
Politolog, medioznawca, wykładowca, dziennikarz. Była współwłaścicielką pierwszej w Polsce firmy skupiającej dziennikarzy-freelancerów (Warszawa)....
Gierwazik, Małgorzata
Doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Od 15 lat pełni funkcje rzecznika prasowego w podmiotach o zróżnicowanej formie...
Gmerek, Maria
Doktor nauk społecznych, medioznawca, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista ds. programowych Biura Krajowej Rady Radiofonii...
Gołda-Sobczak, Maria
Prawnik i politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Zakładzie Kultury Zachodnioeuropejskiej w Instytucie Kultury Europejskiej...
Górski, Adam
Prof. dr hab. inż., emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca UAM, WSZiB i Politechniki w Ilmenau (Institut für Informationswissenschaft,...
Grochowski, Robert
Doktor nauk humanistycznych z zakresu politologii, filozof. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie reklamy i promocji w INPiD UAM w Poznaniu.Aktualnie...
Gwóźdź, Sandra
Po ukończeniu III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Będzinie podjęła studia politologiczne na Uniwersytecie Opolskim. W 2012 roku broniąc...
Hoc, Stanisław
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, na tej samej uczelni otrzymuje także stopień naukowy doktora nauk prawnych (rozprawa pod tytułem „Przestępstwo...
Hordecki, Bartosz
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania...
Jakóbowski, Rafał "Jakób"
Absolwent Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (Instytut Dziennikarstwa w Tychach).Na co dzień przedstawiciel...
Janiga, Wioleta
Doktorantka na Uniwersytecie Opolskim. Z wykształcenia pedagog. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii powojennej oświaty...
Janowski, Zbigniew
Dziennikarz, publicysta, animator kultury, miłośnik poezji. Z wykształcenia filolog (absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim), a także absolwent...
Jarnecki, Michał
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od końca lat lat 90. ubiegłego wieku pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.W 2012...
Jasińska-Mrukot, Jolanta
Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, aktualnie doktorantka Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Kulturoznawstwa). Całe...
Jaskuła, Lidia K.
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa...
Jastrun, Tomasz
Pisarz, dziennikarz, krytyk literacki. Od roku 1977 związany z drugim obiegiem wydawniczym: współpracownik Oficyny Wydawniczej NOWA. W stanie wojennym...
Jonczek, Joanna
Absolwentka Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, adiunkt w Zakładzie Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego w Instytucie Politologii...
Jurzysta, Marcin
Politolog, doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Czudcu. Współpracuje również z Instytutem...
Kaczmarek-Śliwińska, Monika
Doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska na temat Internet PR polskich przedsiębiorstw), adiunkt Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki...
Kakareko, Ksenia
Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka. Jej badania koncentrują się wokół problematyki...
Kalemba, Anna
Z wykształcenia rosjoznawca (Uniwersytet Jagielloński) z zacięciem ekonomicznym (absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).Aktualnuie piastuje stanowisko...
Kansy, Andrzej
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), adiunkt w Szkole Wyższej im. Pawła...
Kapla, Paweł
Politolog, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.Zainteresowania naukowe koncentruje w kręgu koncepcji słabych...
Kawula-Kubiak, Agnieszka
Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Na studiach rozpoczęła współpracę z Radiem Gdańsk, gdzie zakochała się w dźwięku i reportażu...
Konopacka, Sylwia
Doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz absolwentka Edukacji Medialną na Akademii Pedagogiki...
Koń, Natalia Katarzyna
Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność naukowa: dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Autorka m.in....
Kopacz, Olga
Absolwentka Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej
Kosińska, Agata
Absolwentka turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz Athlone Institute of Technology na kierunku Business in Front...
Kosiorowski, Zbigniew
Profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.Pisarz (SPP), dziennikarz (SDP), autor 16. książek, w tym monografii: Radiofonia publiczna (1999) i Dysjunkcje...
Kowalczyk, Ryszard
Profesor na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu (kier. Zakładu Dziennikarstwa) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.   Autor wielu...
Kowalkowski, Janusz Piotr
Muzyk, muzykoterapeuta, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, Archidiezezjalnego Wyższego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, Wojskowej Szkoły Muzycznej...
Krajewski, Andrzej
Dziennikarz, korespondent TVP i PR w Waszyngtonie (1990-1994), redaktor naczelny „Przeglądu Reader's Digest” (1994-2001), wiceprezes Stowarzyszenia...
Krukowska, Magdalena
Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Zajmuje się tematyką pomiaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz uwzględnianiem czynników...
Krzysztoszek, Maciej
Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się...
Kubów, Stefan
Studia bibliotekoznawcze ukończył w 1970 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (im. B. Bieruta), doktorat w 1978 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca na uniwersytetach...
Kucz, Zbigniew
Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor kilku opowiadań nie opublikowanych, członek ZAiKS-u. Od 1974 r. do dziś związany...
Kuczyński, Waldemar
Ekonomista, publicysta, polityk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1966 usunięty z PZPR (członek od 1959 r.) i z asystentury na UW. Działacz „niepokornego”...
Kujawa, Karol
Doktor nauk humanistycznych. Stypendysta m.in. Fundacji Kościuszkowskiej w Center for Russian and East European Studies na Uniwersytecie w Pittsburghu (USA).Pracował...
Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka
Historyk literatury. Interesuje się kodami estetycznymi i antropologią codzienności, wpisanymi w literaturę polskiego pozytywizmu. Zajmuje się opisywaniem tych...
Kurianiuk, Krzysztof
Doktorant w Katedrze Teorii i Praktyki Radiowej Instytutu Socjologii KUL.Od 32 lat pracuje w Polskim Radiu Białystok
Laskowska, Małgorzata
Doktor, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książki...
Latos, Anna
Asystent w Zakładzie Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim...
Lewicka-Zelent, Agnieszka
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna o specjalnościach: tyflopedagogika,...
Lis, Wojciech
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet...
Ławniczak, Agata
Mgr filologii polskiej (specjalizacja radiowa) UAM. Od 1979 do 1994 roku dziennikarka publicznego radia w Poznaniu – Radia Merkury.Autorka wielu reportaży,...
Łozińska, Danuta
SPIS ROZDZIAŁÓWDzieciństwoNa progu dorosłego życiaWojnaPrzełom - lata 1941-1942Szpital na PłockiejPowstanie WarszawskieKapitulacjaI znów WarszawaStaż...
Łoziński, Krzysztof
ur. w 1948 r. w Warszawie, ukończył Liceum im. Tateusza Czackiego w Warszawie, studiował na wydziałach Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim....
Machowicz, Kinga
Doktor nauk prawnych (UMCS), adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.   Autorka monografii Ochrona praw człowieka...
Machura, Witold Tomasz
Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UAM w Poznaniu (dziś Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego...
Maj, Ewa
Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim, pracowała w wielu redakcjach prasowych, Radio Katowice oraz w TVS Silesia. Wykładowca w Wyższej Szkole...
Majchrzak, Krystian
Absolwent zarządzania i marketingu w Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Stara się łączyć dwie dziedziny: finanse - którymi...
Małecki-Tepicht, Stefan
Doktor nauk ekonomicznych, doradca w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Autor publikacji ekonomicznych w "Życiu Gospodarczym" w latach 1990-1995 i "Nowym Życiu...
Marciniak, Małgorzata
Doktor nauk prawnych.Małgorzata Marciniak jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu...
Masłowska, Ewa Jadwiga
Językoznawca, autorka prac naukowych z zakresu lingwistyki (głównie etnolingwistyki) oraz opracowań dotyczących językowego obrazu świata i ekspresji...
Materowicz, Agata
Artysta plastyk, ilustrator, designer i projektant. Członkini Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Laureatka srebrnego medalu na międzynarodowym...
Mazurkiewicz, Barbara Maria
Z wykształcenia historyk (Wydział Humanistyczny UMCS), politolog (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii UMCS) oraz absolwentka...
Mesjasz, Michał
Doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył specjalność folklor,...
Mucha, Dariusz
Doktor nauk prawnych, odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.Wpisany na listę radców...
Nadolska, Katarzyna
Absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (specjalizacja: dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne), Uniwersytetu Warszawskiego...
Napierała, Paweł
Ukończył studia magisterskie z zakresu historii sztuki (UAM 2011 r.) oraz konserwację zabytków (Akademia Sztuk Wizualnych, Poznań, 2004 r.). Od 2008...
Natzke-Kruszyński, Rafał
Z wykształcenia politolog, z zamiłowania i zawodu żeglarz i publicysta. Działał w toruńskim czasopiśmie "Immunitet", w Radio "Sfera", magazynie...
Niemirowski, Tomasz
Absolwent KUL, wykładowca filozofii oraz etyki zawodowej dla studentów pedagogiki i psychologii w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autor...
Nowicki, Stanisław
Socjolog, analityk i badacz rynku mediów ze szczególnym uwzględnieniem prasy drukowanej -przez większość życia zawodowego (38 lat) związany...
Nowikowska, Monika
Doktor nauk prawnych w dyscyplinie: prawo prasowe, prawo własności intelektualnej, kontrola i audyt. Trener, konsultant, wykładowca akademicki. Autorka publikacji...
Obrzut, Agata
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na podstawie rozprawy...
Olechowska, Paulina
Adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowania Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego; absolwentka  politologii i socjologii na Uniwersytecie...
Ornowska, Alicja
Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie przyznany jej został tytuł honorowy Najlepszej Absolwentki...
Ossowski, Szymon
Adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania...
Ostrowski, Andrzej
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, filolog, dziennikarz radia i telewizji, sprawozdawca i komentator z kilku igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata i europy...
Pacula, Wojciech
Dziennikarz Polskiego Radia Katowice od ponad 30 lat. Publicysta i reporter, autor reportaży.Był reporterem na miejscu katastrofy kolejowej pod Szczekocinami,...
Pacuła, Maciej
Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach zagadnień prawa kultury i mediów, działalności kulturalnej i informacyjnej oraz pracy twórczej...
Pałaszewski, Piotr
Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką wykonywania tymczasowego...
Panek, Grzegorz
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Trener, konsultant, wykładowca akademicki.Specjalizuje się w problematyce zarządzania rozwojem...
Paryła, Daria Katarzyna
Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk Społecznych). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Medioznawca,...
Parzniewska, Iwona
Mentorka i ekspertka w zakresie komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz public relations - w branży nieprzerwanie od września 1989 roku. Wykładowczyni...
Pelc, Patrycja
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu...
Pędracki, Michał
Absolwent filologii orientalnej na Uniwersytecie Warszawskim (1996). Adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN (doktorat w 2001). Badacz szamanizmu azjatyckiego (badania...
Piętka, Aleksandra
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, asystent w Katedrze Teorii Literatury WNH UKSW. Prowadzi zajęcia z...
Pioruńska, Magdalena
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (politologia) i studentka IV roku anglistyki. Redaktor naczelna "Apeiron Magazine" i szefowa działu nowości wydawniczych...
Pokrzycka, Lidia
Doktor, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji...
Polak, Alina
Doktor historii w zakresie dyplomatyki Polski średniowiecznej (Uniwersytet Zielonogórski, 2011 r.).Zainteresowania naukowe: historia kultury średniowiecznej;...
Put, Agnieszka
Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz socjologii na Uniwersytecie Śląskim. Doktorantka w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk...
Pyżalski, Jacek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UŚ, 2002). Obecnie wykładowca  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz adiunkt w Instytucie Medycyny...
Rachtan, Piotr
Wieloletni dziennikarz i redaktor w periodykach: "Kulisy", "Tygodnik Solidarność" (T. Mazowieckiego), "Gazeta Bankowa", "Parkiet".Także współtwórca...
Roguska, Agnieszka
Doktor nauk humanistycznych - medioznawca, pracownik Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w  Siedlcach. Jest także wiceprezesem...
Rycak, Magdalena Dorota
Ukończyła licencjat z socjologii (specjalizacja: dziennikarstwo) w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Studiuje na kierunku zarządzanie...
Rynkiewicz, Witold
Absolwent politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowego studium dziennikarstwa oraz studium taktyczno-operacyjnego Akademii Obrony Narodowej. Specjalizuje...
Rzanna-Szczepaniak, Ewa
Muzyk, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, pracownik Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe...
Sakalouskaya, Anna
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk...
Salomoni-Bobrowska, Caterina
Absolwentka filologii włoskiej i iberystyki. Tłumaczka i nauczycielka języka włoskiego i hiszpańskiego. Zainteresowania naukowe: historia przewodników...
Serafin, Marcin
Prawnik zajmujący się prawem nowych technologii oraz sektorów regulowanych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły...
Sieczkowski, Jarosław
Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.Manager kultury, dyrygent chóralny. Pracownik Akademii Muzycznej...
Skrzypczak, Jędrzej
W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pisząc pracę magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Błażejczaka zatytułowaną Ochrona...
Sobczak, Witold
Doktor prawa, doktor socjologii, adiunkt w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie oraz adiunkt w Centrum Praw Człowieka Polskiej Akademii...
Sobczak, Jacek
Prawnik, prof. zw. dr hab. prawa, aktualnie pracownik Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego...
Sobińska-Woźniak, Paulina
Biolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w maju 2013 uzyskała tytuł magistra (Instytut Biologii Środowiska, Zakład Morfologii...
Sobków, Robert
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent poznańskiej Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny). Autor monografii Zysk inflacyjny a wartość poznawcza...
Sroka, Andrzej
Absolwent politologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego i dziennikarstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu...
Stanek-Kowalczyk, Aleksandra
Magister politologii UJ, absolwentka studiów licencjackich zarządzanie i marketing na UJ oraz programu MBA-Management for Central and Eastern Europe na Uniwersytecie...
Starkiewicz, Stanisław Tadeusz
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Mikołąja Kopernika. Aplikację sądową zakończył egzaminem, a następnie zdał egzamin radcowski. Ukończył ponadto...
Stefaniak, Wioletta
Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej). Absolwentka filologii rosyjskiej z językiem angielskim (studia...
Steuer-Jurek, Anna
W 2012 roku uzyskała na Politechnice Krakowskiej tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu (z wyróżnieniem), następnie w 2017 r., w ramach studiów...
Stępińska, Agnieszka
Adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę...
Strzyż, Katarzyna
Absolwentka filologii polskiej w kaliskiej filii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła myśli ks. prof. Józefa Tischnera...
Suś, Katarzyna
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką etyki, retoryki i erystyki. Posiada uprawnienia nauczycielskie.
Szarszewski, Piotr
Doktor nauk humanistycznych, absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Neofilologii i Komunikacji...
Szczepaniak, Sławomir
Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski w latach 1945-1956, kształtowanie się...
Szcześniak, Patrycja
Absolwentka politologii o specjalności praca socjalna i administracja europejska oraz stosunków międzynarodowych o specjalności współpraca europejska....
Szlagor, Wanda
W 2012 uzyskała tytuł licencjata w Instytucie Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej  w Podkowie Leśnej. Kontynuuje edukację na...
Szlagor, Dąbrówka
Absolwentka Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej.W 2012 roku uzyskała tytuł licencjata (specjalność:...
Szot, Lucyna
Adiunkt Instytutu Politologii, WNS Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego....
Szpak, Agnieszka
Ukończyła studia na kierunkach: prawo oraz stosunki międzynarodowe na UMK. Jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym...
Szpyt, Kamil
Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezes Koła Naukowego Prawa Mediów.Jego zainteresowania naukowe dotyczą...
Szydłowska, Renata
Absolwentka Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej
Szynol, Adam
Absolwent wrocławskiej AWF i filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Media...
Śliwińska, Beata
Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim. Pracownik Biblioteki Wydziału...
Taczkowska-Olszewska, Joanna
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz...
Trębacz, Dominika
Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziennikarka specjalizująca się w tematach społecznych, zwłaszcza tych...
Trudzik, Artur Mariusz
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, wykładowca dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor siedmiu książek...
Tyka, Joanna Maria
Absolwentka filologii polskiej, doktorantka studiów dziennych z zakresu językoznawstwa, prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza...
Tylec, Grzegorz
Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie...
Ulita, Maciej
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004). Studia magisterskie...
Wajdzik, Kuba
Absolwent Wydziału Humanistycznego na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, w zakresie "dziennikarstwo z prasoznawstwem").Założyciel...
Wilk, Dorota
Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej...
Wiśniewska, Krystyna
Absolwentka historii sztuki (Uniwersytet Poznański, 1961 r.), wieloletni pracownik poznańskiego Pałacu Kultury (obecnie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu). Kurator...
Wiśniewska, Paulina Maria
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej i germańskiej (1987 i 2003). Dziennikarka prasowa...
Wiśniewska, Dominika
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008) oraz Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej...
Wiśniewski, Leszek
W 1961 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach pracował 13 lat w organach rad narodowych Poznania. Po aplikacji sądowej...
Witek, Joanna
Absolwentka studiów magisterskich (politologia - specjalizacja: medioznawstwo) oraz licencjackich (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) na Uniwersytecie...
Witkowska-Babat, Ewa
Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu A. Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, a także studiów podyplomowych...
Witkowska-Rozpara, Katarzyna
Doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; pracownik naukowy.   Specjalizuje się w prawie...
Witulska, Anna
Absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki na Elbląskiej Uczelni...
Wojciechowski, Jacek
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, student europeistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz...
Wojteczek, Radosław
Absolwent prawa (2009 rok) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej wolności wypowiedzi i...
Woszczek, Patryk
Absolwent neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja: turkologia). W ramach wymiany studenckiej w roku akademickim 2010/2011 studiował...
Woźniak, Kinga
Socjolog, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu profilaktyki społecznej...
Woźniakowski, Krzysztof
  Profesor dr hab., pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Katedry Czasopiśmiennictwa...
Woźny, Grażyna
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym im....
Wtorkiewicz, Gabriela
Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), psychoterapeuta (Certyfikat NEST Group Counselling Programme - dawniej IIPLCARR), mediator rodzinny, trener....
Wyżykowska, Anna
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz administracja europejska). Jej zainteresowania...
Zarzycka, Beata
Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (praca doktorska z zakresu fotografii prasowej - temat: Fotografia prasowa w Polsce po...
Zawadzki, Andrzej
Iluzjonista, członek Krajowego Klubu Iluzjonistów w Łodzi w latach 1976-2008.Od 1977 roku współpracuje z Estradą Łódzką. W latach 1999-2001...
Zawilska, Monika
Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Koszalińskiej. Aktualnie studiuje dziennikarstwo (licencjat ze specjalizacją public relations i rzecznictwo...
Zdrenka-Ciałkowska, Magdalena
Członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, absolwentka historii sztuki i zabytkoznawstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a także...
Zdrowicka-Wawrzyniak, Magdalena
Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (dysertacja poświęcona perswazji i manipulacji w telewizyjnych...
Żukowska, Izabela
Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (w Katedrze Teorii i Praktyki ...
Żyszkiewicz, Katarzyna
Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Aktualnie magistrantka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar...
Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher |Prom Dresses Outlet | Links of London Outlet | Ralph Lauren pas cher | iPhone 7 cases | Louboutin Pas Cher | Herveleger dress | Canada Goose Jakke | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher