książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Szkice o kulturze i środkach społecznego przekazu

Informacje o publikacji

Autorzy: Maria Gołda-Sobczak (autor monografii)
Kategoria: KULTURA
Ilość stron: 300
Numer ISBN: 978-83-62625-80-2

Opis publikacji

Z Rozdziału II. Czy prawo do informacji jest prawem człowieka?

(...)
Prawo do informacji formalnie rzecz ujmując nie zostało ujęte w katalogu praw człowieka. Jego źródeł jednak można dopatrzyć się w rozwiązaniach gwarantujących wolność wypowiedzi. W art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdzono, iż „każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej”, przy czym dodano, że prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.
Analizując treść art. 19 i powołując się na jego treść zwracano jednak uwagę w pierwszym rzędzie na te elementy, które statuują wolność myśli i słowa, a dalej wolność prasy. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie miała jednak – co oczywiste – charakteru normatywnego, stanowiąc jednak, jak to powszechnie się przyjmuje, fundament prawa zwyczajowego1 i pewien wzorzec dla późniejszych rozwiązań.
Treść art. 19 Powszechnej Deklaracji znalazła rozwinięcie i treść normatywną w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej MPPOiP). W art. 19 ust. 2 MPPOiP wskazano bowiem wyraźnie, że każdy człowiek ma prawo do „otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów”, przy czym prawo to wywodzi MPPOiP z „prawa do swobodnego wyrażania opinii”. Oczywiście to sformułowanie musiało rodzić pytanie czym jest informacja, czego dotyczy i jaki jest jej zakres. Wypada jednak zauważyć, że w Komentarzu ogólnym nr 34, oznaczanym czasem terminem Uwag ogólnych (ang. general comments), przyjętym przez Komitet Praw Człowieka podczas 102 sesji w Genewie 21 lipca 2011 r. stwierdzono, że art. 19 ust. 2 stanowi źródło prawa dostępu do informacji posiadanych przez władze publiczne. Komitet podkreślił, że państwa strony mają obowiązek udostępnić opinii publicznej wszystkie informacje, które mogą być przedmiotem jej zainteresowania. Informacje te obejmują dokumenty posiadane przez władze publiczne niezależnie od postaci, w jakiej przechowuje się informacje.

(...)


SPIS TREŚCI


Rozdział I.
Region i jego znaczenie dla kultury

Rozdział II.
Czy prawo do informacji jest prawem człowieka?

Rozdział III.
Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu jako zasada konstytucyjna

Rozdział IV.
Wolność akademicka i jej znaczenie dla kultury

Rozdział V.
Plagiat jako zagrożenie dla kultury

Cena publikacji

54,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Pas Cher