Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"
Waldemar Kuczyński: "Tropem wielkiej przemiany"
Krzysztof Łoziński: "Rozmowy o meritum"
Witold Machura: "SYCYLIA. Odkrywając Trapani" cz. 1
Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. Zbiór aktów prawnych i orzecznictwa

Informacje o publikacji

Autorzy: Dariusz Mucha (autor monografii)
Kategoria: PRAWO
Ilość stron: 130
Numer ISBN: 978-83-62625-97-0

Opis publikacji

Z recenzji wydawniczej:

Recenzowana praca ma merytorycznie nowatorski charakter, nie istnieje bowiem w dotychczasowym dorobku piśmiennictwa prawniczego żadne szersze ujęcie zagadnień postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów. A temat jest donośny, społecznie bardzo ważny. Z roku na rok wzrasta liczba spraw dyscyplinarnych prowadzonych w uczelniach, a także w trybie odwoławczym - w komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwiększa się też ilość skarg i pozwów kierowanych w kwestiach dyscyplinarnych do sądów.
Tymczasem wiedza o istocie postępowania tego rodzaju, o jego instytucjach prawnych, o niuansach legislacji, nie zawsze jest wystarczająca. W uczelniach, na których nie ma wydziału prawa i wyspecjalizowanych utytułowanych pracowników biegle poruszających się w kręgu skomplikowanych zagadnień postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, istnieją spore trudności w prawidłowym przeprowadzeniu takiego postępowania. Recenzowana praca ma to działanie ułatwić poprzez wyjaśnienie i przybliżenie przepisów procedury dyscyplinarnej.
Praca zawiera kompletny zbiór aktualnych źródeł prawa stosowanych w postępowaniu dyscyplinarnym oraz orzecznictwo sądów polskich, ukształtowane na omawianym tle. Autor przytacza je w usystematyzowany sposób i w wielu miejscach komentuje. Wypowiedzi te należy traktować jako szczególnie ważne, ponieważ są sformułowane przez osobę wyjątkowo kompetentną - doktora nauk prawnych, adwokata i radcę prawnego jednocześnie, który od lat pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów na Uniwersytecie Opolskim.
Jestem przekonana, że recenzowane opracowanie będzie stanowiło istotną pomoc dla uczelnianych rzeczników dyscyplinarnych w prowadzonych postępowaniach.
(...) Wszystko to ma cenny walor porządkujący w dość skomplikowanej rzeczywistości w tym zakresie.

(...)
prof. UO dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko
Przewodnicząca komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2012-2016); Rzecznik dyscyplinarny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Członek Konwentu rzeczników Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (wyciąg), Dział III, Rozdział 4, art. 139-150 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r.  sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1430, zm.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1572)


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (wyciąg), Dział III, Rozdział 4, art. 211-226 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 zm.)


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z 2006 r., Nr 236, poz. 1430)


Załącznik do uchwały nr 3/2016 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 grudnia 2016 r., Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Cena publikacji

50,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher |Prom Dresses Outlet | Links of London Outlet | Ralph Lauren pas cher | iPhone 7 cases | Louboutin Pas Cher | Herveleger dress | Canada Goose Jakke | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher