książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich (Large families in contemporary Poland)

Informacje o publikacji

Autorzy: Elwira Anna Bonisławska (autor monografii)
Kategoria: SPOŁECZEŃSTWO
Ilość stron: 98
Numer ISBN: 978-83-929417-8-1

Opis publikacji

Ze Wstępu:
Warunki gospodarki wolnorynkowej czynią trudnym zadaniem utrzymanie licznej rodziny.
W okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce skala i obszar ubóstwa uległy rozszerzeniu, do czego przyczyniła się likwidacja lub prywatyzacja wielu zakładów pracy i - co za tym idzie - bezrobocie w skali masowej.
Autorka jest przekonana, że polityka społeczna powinna poświęcać o wiele więcej uwagi rodzinom wielodzietnym, stanowiącym liczną grupę społeczną, przy tym szczególnie narażoną na niedostatek.
Zagadnienie to, ze względu na ogromną liczbę osób, których ono bezpośrednio dotyczy, a także ze względu na wielką wagę społeczną problemu, zasługuje na jak największą ilość publikacji. Chociażby po to, by dokonywać stale dogłębnej analizy problemu. Problemu o ogromnym znaczeniu dla całości i spójności rodzimej tkanki społecznej.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
PROBLEMATYKA RODZIN WIELODZIETNYCH W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY, PRAWA I DANYCH STATYSTYCZNYCH
1.1. Przegląd definicji dotyczących rodziny
1.1.1. Pojęcie rodziny oraz typy rodzin
1.1.2. Funkcje i znaczenie rodziny
1.1.3. Pojęcie wielodzietności
1.1.4. Cykl życia rodziny a zjawisko wielodzietności
1.2. Przyczyny oraz cechy zjawiska wielodzietności
1.2.1. Wybrane teorie dotyczące decyzji prokreacyjnych w rodzinie
1.2.2. Cechy zjawiska wielodzietności w Polsce
1.3. Rodziny wielodzietne w świetle danych statystycznych
1.3.1. Sytuacja demograficzna w Polsce a rodziny wielodzietne
1.3.2. Analiza struktury rodzin w Polsce na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z roku 2002
1.3.3. Prognozy demograficzne dla Polski a rodziny wielodzietne
1.4. Usytuowanie prawne rodzin wielodzietnych w Polsce
1.4.1 Konstytucja a rodziny wielodzietne
1.4.2. Inne akty prawne a problematyka rodzin wielodzietnych

ROZDZIAŁ II
SYTUACJA MATERIALNA I FORMY POMOCY RODZINOM WIELODZIETNYM
2.1. Sytuacja materialna rodzin wielodzietnych w Polsce
2.1.1. Minimum socjalne i egzystencjalne a rodziny wielodzietne
2.1.2. Aktualna sytuacja materialna rodzin wielodzietnych
2.2. Potrzeby rodzin wielodzietnych a poziom ich zaspokajania
2.2.1. Poziom zaspokajania potrzeb żywieniowych
2.2.2. Poziom zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
2.2.3. Poziom zaspokajania potrzeb kulturalnych
2.3. Formy pomocy rodzinom wielodzietnym
2.3.1. Formy pomocy oferowane przez państwo
2.3.2. Formy pomocy rodzinom wielodzietnym na przykładzie Poznania i okolic
2.3.3. Inne formy pomocy dla rodzin wielodzietnych
2.4. Zjawisko wielodzietności w innych krajach Europy - Francja pozytywnym przykładem dla Polski
2.5. Podsumowanie rozdziału

ROZDZIAŁ III
RODZINY WIELODZIETNE W ŚWIETLE WŁASNYCH SONDAŻY
3.1. Metodologiczne podstawy przeprowadzanych badań
3.2. Kwerendy
3.2.1. Kwerenda wśród studentów Instytutu Polityki Społecznej
3.2.2. Kwerenda dotycząca zjawiska dziedziczenia wielodzietności
3.3. Charakterystyka rodzin wielodzietnych - studia przypadku
3.3.1. Inteligencka rodzina wielodzietna
3.3.2. Wiejska rodzina wielodzietna
3.3.3. Miejska rodzina wielodzietna
3.3.4. Rodziny wielodzietne w mediach na podstawie wybranych przykładów
3.3.4.1. Wdowa wychowuje samotnie siedemnaścioro dzieci
3.3.4.2. Szczęśliwa rodzina wiejska
3.3.4.3. Śmierć matki spowodowana zbyt częstymi porodami - przykład patologii
3.3.4.4. Pięcioraczki - rodzina wielodzietna za jednym razem
3.4. Rodziny wielodzietne w świetle sondaży - wnioski

ROZDZIAŁ IV
PROGRAM POLITYKI RODZINNEJ A RODZINY WIELODZIETNE
4.1. Analiza i ocena projektu programu rządowego „Polityka rodzinna 2007-2014”
4.1.1. Główne założenia projektu programu
4.1.2. Ocena projektu programu

Wywiad z wiceministrem ds. kobiet i rodziny - Joanną Kluzik-Rostkowską
Nota biograficzna Joanny Kluzik-Rostkowskiej
Kilka pytań do Joanny Kluzik-Rostkowskiej, wiceministra ds. kobiet i rodzin

PODSUMOWANIE

Bibliografia
Spis tabel, wykresów i schematów

ANEKS
Kwestionariusz wywiadu dla rodzin wielodzietnych

Cena publikacji

39,90 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Pas Cher