Tomasz Jastrun: "Mimo wszystko"
Waldemar Kuczyński: "Tropem wielkiej przemiany"
Krzysztof Łoziński: "Rozmowy o meritum"
Witold Machura: "SYCYLIA. Odkrywając Trapani" cz. 1
Piotr Rachtan: "Na zapleczu PRL. Erozja"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Teorie dyskursu prawniczego w niemieckiej filozofii prawa na przykładzie koncepcji Jörgena Habermasa, Karla Otto Apla oraz Roberta Alexego

Informacje o publikacji

Autorzy: Mateusz Maria Bieczyński (autor monografii)
Kategoria: PRAWO
Ilość stron: 80
Numer ISBN: 978-83-62625-03-1

Opis publikacji

Z Wprowadzenia:
Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie trzech koncepcji dyskursu praktycznego, powstałych na gruncie niemieckiej fi lozofi i i teorii prawa. W pracy zostaną omówione kolejno: Teoria etyki dyskursu Karola Otto Apla, Teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa oraz Teoria argumentacji prawniczej Roberta
Alexego. Zasadniczym przedmiotem analizy we wskazanych teoriach jest problematyka racjonalności dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem form uzasadniania ocen oraz norm i sposobów argumentacji.
Charakterystyczne dla tych teorii jest formalne ujęcie dyskursu. Treść dyskursu nie jest przedmiotem ich analizy. Linię teoretyczną rozwijaną przez omawiane teorie określa się często mianem ogólnej etyki dyskursu i wywodzi się z koncepcji Etyki zasad i powinności Immanuela Kanta.
Omówienie poszczególnych teorii zostanie poprzedzone krótkim wprowadzeniem w ogólną problematykę dyskursu.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I.
Pojęcie dyskursu
1. Definicja dyskursu oraz próba wskazania jego granic
2. Rozróżnienie dyskursu teoretycznego oraz dyskursu praktycznego
3. Pojęcie dyskursu prawniczego
4. Miejsce dyskursu prawniczego w ogólnej teorii dyskursu
5. Dyskurs prawniczy jako model „trzeciej drogi” w metodologii nauk prawnych
6. Teorie dyskursu prawniczego jako teorie etyki dyskursu

Rozdział II.
Etyka dyskursu Karla Otto Apla
1. Wprowadzenie
2. Uzasadnienie konieczności prowadzenia dyskursu - dyskurs jako medium uzasadniania norm
3. Koncepcja dyskursu oraz zasady moralnej zawartej w dyskursie
4. Etyka dyskursu jako etyka odpowiedzialności
5. Etyka dyskursu jako etyka wyznaczona przez historyczny kontekst
6. Etyka odpowiedzialności K.O.Apla w społeczno-państwowym kontekście

Rozdział III.
Teoria komunikacji według Jürgena Habermasa
1. Wprowadzenie
2. Rozum komunikacyjny jako kategoria obiektywizacji wypowiedzi normatywnych
3. Reguły racjonalnego dyskursu jako nowa logika argumentacji
4. Katalog reguł racjonalnego dyskursu
4.1. Reguły określające ogólne warunki prowadzenia dyskursu
4.1.1. Prowadzenie dyskursu w formie sporu
4.1.2. Prowadzenie dyskursu w celu osiągnięcia porozumienia
4.1.3. Prowadzenie dyskursu w formie wolnej od przymusu
4.2. Reguły odnoszące się do wzajemnego nastawienia uczestników dyskursu
4.2.1. Wzajemne domniemanie zdolności komunikacyjnej uczestników dyskursu
4.2.2. Poczytalność
4.2.3. Założenie, że uczestnicy formułują roszczenia ważnościowe
4.2.4. Równouprawnienie wszystkich uczestników
4.3. Reguły związane z formułowaniem własnego stanowiska uczestników dyskursu
4.3.1. Zrozumiałość wypowiedzi
4.3.2. Prawdziwość aktów konstatywnych
4.3.3. Szczerość wypowiedzi informacyjnych
4.3.4. Słuszność oraz skuteczność aktów regulatywnych
4.4. Podsumowanie reguł
5. Jürgena Habermasa refleksja nad prawem
5.1. Tworzenie prawa
5.2. Stanowienie prawa
5.3. Podsumowanie habermasowskiej wizji prawa

Rozdział IV.
Teoria argumentacji prawniczej Roberta Alexego
1. Wprowadzenie
2. Ogólny praktyczny dyskurs argumentacyjny
3. Reguły ogólnego praktycznego dyskursu argumentacyjnego
3.1. Reguły podstawowe
3.2. Reguły rozsądkowe
3.3. Reguły argumentacyjne
3.4. Reguły uzasadniania
3.5. Reguły przejścia
4. Teza o szczególnym przypadku (Sonderfallthese)
5. Charakterystyka dyskursu prawniczego
6. Reguły dyskursu prawniczego
6.1. Reguły wewnętrznego uzasadniania
6.2. Reguły zewnętrznego uzasadniania
6.2.1. Ogólne reguły zewnętrznego uzasadniania
6.2.2. Reguły argumentacji dogmatycznej
6.2.3. Najogólniejsze reguły używania prejudyktów
6.2.4. Reguły szczegółowe argumentacji prawniczej
7. Podsumowanie

Zakończenie
Wykaz wykorzystanej literatury

Cena publikacji

56,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Canada Goose Pas Cher |Prom Dresses Outlet | Links of London Outlet | Ralph Lauren pas cher | iPhone 7 cases | Louboutin Pas Cher | Herveleger dress | Canada Goose Jakke | Canada Goose Jakke | Canada Goose Pas Cher | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher