13 marca 2009 r. rozpoczęło działalność nasze
Wydawnictwo SCRIPTORIUM
.
Dziękujemy Wam, Szanowni Czytelnicy, za te wszystkie fajne lata.
Możemy Was jeszcze niejednok
rotnie czymś zaskoczyć, więc
"pozostańcie Państwo z nami!"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Zawód-dziennikarz. Regulacje prawne wybranych państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych

Informacje o publikacji

Autorzy: Joanna Taczkowska-Olszewska (autor monografii)
Kategoria: MEDIA
Ilość stron: 128
Numer ISBN: 978-83-62625-15-4

Opis publikacji

Z Rozdziału I książki:
W świetle obowiązujących w Polsce regulacji za dziennikarza uznaje się tylko te osoby, które łączy określona relacja z redakcją, to znaczy pozostają z nią w stosunku pracy lub działają na jej rzecz i z jej upoważnienia.
Prawo prasowe nie precyzuje formy udzielonego dziennikarzowi przez redakcję upoważnienia. W doktrynie przyjmuje się, że powinno ono mieć charakter pisemnego zaświadczenia umożliwiającego potwierdzenie statusu osoby podającej się za dziennikarza (Sobczak 1999). Można przypuszczać, że za takie upoważnienie będzie uznana także umowa o dzieło lub umowa zlecenie Problematyczne mogłoby być jednak ustalenie, czy status dziennikarza przysługuje osobie działającej na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej i rozliczającej się z redakcją na podstawie wystawianych rachunków.
B. Michalski zauważa, że
zawód dziennikarza nie istnieje poza jednostką prasową (Michalski 1998). Norma prawna nie pozwala zatem na uznanie za dziennikarza osoby, która jest członkiem dziennikarskiego stowarzyszenia, jeśli nie jest formalnie związana z redakcją.
Statusu dziennikarza nie uzyskuje także autor materiałów prasowych, choćby były one publikowane, jeśli przygotowywał je z własnej inicjatywy, bez wcześniejszego porozumienia z redakcją (Sobczak 1999).

SPIS TREŚCI

Rozdział I.
Dziennikarstwo jako działalność zawodowa
1.1. Formy działalności
1.2. Uwarunkowania technologiczne
1.2.1. Prasa drukowana
1.2.2. Radio i telewizja
1.2.3. Internet
1.3. Dostęp do zawodu
1.4. Podsumowanie

Rozdział II.
Dziennikarstwo na przykładzie modelu francuskiego - regulacje prawne
2.1. Ochrona dóbr osobistych
2.1.1. Autoryzacja
2.1.2. Zniesławienie
2.1.3. Sprostowanie i odpowiedź prasowa
2.1.4. Odpowiedzialność kaskadowa

Bibliografia

Cena publikacji

48,80 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Pas Cher