13 marca 2009 r. rozpoczęło działalność Wydawnictwo SCRIPTORIUM.

Dziękujemy Wam, Szanowni Czytelnicy, za te wszystkie fajne lata.
Możemy Was jeszcze niejednok
rotnie czymś zaskoczyć, więc
"pozostańcie Państwo z nami!"

książki niezwykłe...

Książki niezwykłe

Cechy osobowości a stres. Rezultaty badań matek dzieci upośledzonych umysłowo

Informacje o publikacji

Autorzy: Gabriela Wtorkiewicz (autor monografii)
Kategoria: PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA
Ilość stron: 190
Numer ISBN: 978-83-62625-54-3

Opis publikacji

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Stan dotychczasowych badań prowadzonych nad osobowościowymi uwarunkowaniami sposobów radzenia sobie ze stresem oraz cel publikacji
1.1. Definicje podstawowych pojęć użytych w publikacji
1.1.1. Definicje osobowości
1.1.1.1. Pochodzenie słowa „osobowość”
1.1.1.2. Dotychczasowe próby uporządkowania poglądów na osobowość
1.1.1.2.1. Poglądy Gordona W. Allporta
1.1.1.2.2. Poglądy McKinnona
1.1.1.2.3. Poglądy P. G. Zimbardo i F. L. Rucha
1.1.1.2.4. Poglądy Janusza Reykowskiego
1.1.1.3. Raymonda B.Cattella teoria osobowości
1.1.2. Definicje stresu i radzenia sobie
1.1.2.1. Przegląd definicji stresu
1.1.2.1.1. Hansa Selyego koncepcja stresu
1.1.2.1.2. Ryszarda S. Lazarusa teoria stresu
1.1.2.1.3. Koncepcje stresu rodzinnego
1.1.2.2. Przegląd definicji radzenia sobie ze stresem
1.1.3. Definicje upośledzenia umysłowego
1.1.3.1. Przegląd definicji upośledzenia umysłowego
1.1.3.2. Kategorie upośledzenia umysłowego
1.1.3.2.1. Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
1.1.3.2.2. Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
1.1.3.2.3. Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym
1.1.3.2.4. Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
1.1.3.2.5. Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo bez określenia stopnia
1.2. Przegląd dotychczasowych badań
1.2.1. Reakcja rodziców na wiadomość o upośledzeniu umysłowym dziecka
1.2.2. Przystosowanie do niepełnosprawności dziecka
1.2.3. Stosunek rodziców do dziecka
1.2.4. Dotychczasowy stan badań nad osobowościowymi uwarunkowaniami sposobów radzenia sobie ze stresem
1.3. Cel publikacji

Rozdział II. Hipotezy badawcze. Metody i sposób badań. Zasady doboru dwu porównywanych grup oraz ich charakterystyka
2.1. Hipotezy badawcze
2.2. Techniki i sposób badania
2.2.1. R. B. Cattella 16-czynnikowy Kwestionariusz Osobowościowy
2.2.1.1. Zastosowanie
2.2.1.2. Budowa kwestionariusza
2.2.1.3. Charakterystyka oryginalnej wersji kwestionariusza
2.2.1.4. Rzetelność wersji oryginalnej
2.2.1.5. Trafność oryginalnej wersji
2.2.1.6. Polska adaptacja kwestionariusza
2.2.1.7. Rzetelność polskiej wersji
2.2.1.8. Analiza profilu osobowości
2.2.2. R. S. Lazarusa i S. Folkman Kwestionariusz „Sposoby Radzenia Sobie” (WCQ)
2.2.2.1. Charakterystyka oryginalnej wersji
2.2.2.2. Rzetelność oryginalnej wersji
2.2.2.3. Charakterystyka polskiej adaptacji Kwestionariusza WCQ
2.2.2.4. Charakterystyka czynników uzyskanych w badaniach własnych
2.3. Zasady doboru próbki i charakterystyka osób badanych
2.3.1. Zasady doboru próbki do badań
2.3.2. Charakterystyka badanych osób
2.3.3. Przebieg badania

Rozdział III. Analiza i interpretacja wyników badań własnych
3.1. Problem istotności różnic między obu porównywanymi grupami matek w zakresie mierzonych wymiarów osobowości
3.1.1. Różnice między średnimi wynikami w zakresie każdego z 16 czynników uzyskanymi przez obie grupy
3.1.2. Różnice między rozkładami wyników niskich, średnich i wysokich w zakresie R. B. Cattell 16-czynnikowego Kwestionariusza Osobowościowego
3.2. Problem istotności różnic między obu porównywanymi grupami w zakresie stosowanych strategii
3.2.1. Różnice między średnimi wynikami w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem
3.2.2. Różnice między częstością wyboru poszczególnych strategii w zakresie R. S. Lazarusa i S. Folkman Kwestionariusza Sposoby Radzenia Sobie
3.3. Współzależność między 16 wymiarami osobowości a 7 strategiami radzenia sobie ze stresem
3.3.1. Współzależność między 16 wymiarami osobowości a 7 strategiami radzenia sobie ze stresem w grupie matek dzieci upośledzonych umysłowo
3.3.2. Współzależność między 16 wymiarami osobowości a 7 strategiami radzenia sobie ze stresem w grupie matek dzieci w normie intelektualnej
3.4. Różnice między wybieranymi strategiami radzenia sobie ze stresem w zależności od poziomu wykształcenia badanych kobiet
3.4.1. Różnice między wybieranymi strategiami radzenia sobie ze stresem w zależności od poziomu wykształcenia, w grupie matek dzieci upośledzonych umysłowo
3.4.2. Różnice między wybieranymi strategiami radzenia sobie ze stresem w zależności od poziomu wykształcenia, w grupie matek dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym
3.5. Różnice między wybieranymi strategiami radzenia sobie ze stresem w zależności od wieku życia dziecka
3.5.1. Różnice między wybieranymi strategiami radzenia sobie ze stresem w zależności od wieku życia dziecka, w grupie kryterialnej
3.5.2. Różnice między wybieranymi strategiami radzenia sobie ze stresem w zależności od wieku życia dziecka, w grupie kontrolnej
3.6. Różnice między wybieranymi strategiami radzenia sobie ze stresem w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego, w grupie kryterialnej 

Wnioski końcowe

Piśmiennictwo

Cena publikacji

55,00 PLN


Scriptorium. Wydawnictwo Naukowe © 2010. Główna | Wydawnictwo | Publikacje | Kontakt Alexis Sanchez Jersey http://www.arsenalplayershop.com http://www.ncaaplayershop.com Eddie Lacy Jersey http://www.realmadridplayershop.com lagalaxy soccer shop mls player shop uefa club jersey national soccer shirt usa soccer player shop hockey throwback shop 16/17 juventus jersey shop penguins player shop blackhawks player gear blues player shop 16/17 atletico madrid jersey shop capitals player shop marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey 2017 saint germain jersey barcelona jersey 16/17 16/17 Manchester United jersey 16/17 Real Madrid jersey 2017 inter milan jersey 16/17 bayern munchen jersey shop hockey jersey canadiens player jersey anaheim ducks player shop mlb player shop lakings player store lakings player shop

Ergobaby Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Pas Cher